Rombergův test

Charakteristika
  • Test rovnováhy se zavřenýma očima. Hodnotí statickou rovnováhu a používá se k diagnóze funkce vestibulárního aparátu.
Provedení
  • Testovaná osoba postupně zaujímá 4 polohy a v každé následující se zmenšuje plocha opory. Paže jsou v předpažení, ruce otevřené dlaněmi nahoru a oči zavřené. Test se provádí naboso.
Polohy
  • stoj spojný
  • stoj měrný ( chodidla za sebou )
  • stoj na jedné noze a pata volné nohy je opřena o koleno nohy stojné
  • váha předklonmo a paže v upažení.
Hodnocení
  • Testovaná osoba musí udržet rovnováhu nejméně 15 sekund.
  • Můžeme rovněž změřit dobu výdrže v jednotlivých polohách.
 

Výkon

Popis výkonu

Kvalitní

Bez výkyvů a chvění končetin

nebo těla

Uspokojivý

Dochází ke chvění

Nedostateèný

Rovnováha se naruší

publikováno: 09.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig