Vegetariánská vs. živočišná strava

Současná společnost se názorově rozděluje v mnoha oblastech, od politiky počínaje až po otázky týkající se životního stylu, kam výživa bezesporu patří. Také zde probíhá ostrý souboj „masožravců“ s vegetariány a vegany s argumentací téměř existencionální, že jde o otázku nemoci nebo zdraví, záchranu či devastaci planety. Je tomu skutečně tak?

Rostlinná nebo živočišná strava

Potíž je v tom, že každé tvrzení lze opřít o nějaký "vědecký" základ nebo si jej přizpůsobit své argumentaci a málokdo má čas i kapacitu k tomu ověřovat si předkládaná fakta. Síla médií je obrovská a některé mýty mnohokrát opakované se stávají všeobecně vnímanou pravdou.

Popularita vegetariánství a veganství je stále na vzestupu, pro mnohé je hlavním motivem ochrana zvířat, což je v jistém smyslu bohulibý a racionální přístup.  Ruku v ruce s tím jde argumentace zdravotních benefitů, v níž je živočišná strava obecně deklarována jako nezdravá a naopak rostlinná jako zdraví prospěšná.

Toto tvrzení se už dostává na tenký led, protože neexistuje pouze jeden druh živočišné stravy, stejně tak jako není jen jeden typ stravy rostlinné. Pokud je náš jídelníček založený na konzumaci uzenin, ultra-zpracovaných potravin živočišného původu a „fast foodu“, lze jej bezpochyby považovat za nevhodný a zdraví neprospívající.

Skládá li se ale z živočišných zdrojů s konzumací ryb, libového masa, vajec, kvalitních mléčných výrobků a je li doplněný komplexními sacharidy s bohatým výběrem ovoce a zeleniny, rozhodně to našemu zdraví neublíží. Neexistují žádná relevantní data, že by tomu tak mělo být.

Studií v nichž se porovnávali vegetariáni a lidé se smíšenou stravou, zkoumal se vliv stravy na jejich zdravotní stav, tělesnou váhu, výskyt civilizačních chorob či dobu dožití byla provedena celá řada. Vegetariánská strava má v těchto srovnáních jasně navrch téměř ve všech parametrech. Potíž je v tom, jaké skupiny porovnáváme. Vybereme li skupinu vegetariánů a skupinu lidí z běžné populace, tak srovnáváme jablka s hruškami. Lidé holdující rostlinné stravě už představují část populace, která se výrazněji zajímá o svůj zdravotní stav, je mezi nimi minimum kuřáků a konzumentů alkoholu. Segment z běžné populace tyto parametry rozhodně nesplňuje. Zaměřil li se výběr všežravců“ na lidi pohybově aktivní a racionálně se stravující, pak nebyl mezi oběma skupinami žádný podstatný rozdíl.

Síla vlivu médií na veřejné mínění je obrovská, jeden dobře natočený a zpopularizovaný dokument zasáhne mnohem větší spektrum populace než desítky odborných článků a studií. Takový zásah měl dozajista dokument Game Changers, propagující veganství, který doslova obletěl svět a mezinárodně známé celebrity se po jejím zhlédnutí předháněli, kdo z nich přejde na veganskou stravu dříve. Dokument poukazuje na to, že vysoké sportovní úrovně lze dosáhnout i na rostlinné stravě a současně do velmi negativního světla staví stravu živočišnou.

Hlavní imperativy navíc podpořené „vědeckými“ daty znějí – „Plant-based dieta je jediná, která snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění!“

„Nejsme geneticky přizpůsobení ke konzumaci masa!“

„Rostlinné bílkoviny jsou stejně využitelné jako ty živočišné“

„Gladiátoři jedli jen rostlinnou stravu“

„Nejsilnější zástupci zvířecí fauny na planetě jsou býložravci“

Samotného mě ten dokument velmi zaujal svou naléhavostí a zpracováním. O sportovní výživu se zajímám roky a těžko jsem dokázal polemizovat s „vědecky“ podloženou argumentací bezprostředně po zhlédnutí.

Začal jsem tedy pátrat po oponentuře, zda uvedená fakta sedí a lze je považovat za tzv. „evidence based“ (důkazy podložené). Bohužel jsem narazil na spoustu nesrovnalostí v uvedených faktech, mnohé citované studie se týkaly jiného tématu, než bylo deklarováno a některé byly prokazatelně nepravdivé.

Co mě znejistilo?

Střet zájmů.

Autoři odborných studií mají povinnost uvádět tzv. conflict of interest (COI), zda li za jejich počínáním nejsou skryty nějaké komerční zájmy, což je striktně kontrolováno. Je li tam například spojení s nějakým výrobcem, fakta nelze považovat za nezávislá a důvěryhodná.

V případě Game Changers je hlavním producentem James Cameron (Avatar, Titanic), který je současně výkonným ředitelem a zakladatelem Verdient Foods, což je velmi bohatá firma vyrábějící rostlinné proteiny. On i jeho manželka navíc drží značné podíly v dalších společnostech produkující rostlinné proteiny.

Dr. Caldwell Esselstyn
Autor knihy “Prevent and Reverse Heart Disease”, která propaguje unikátní program založený na rostlinné stravě, jenž údajně dokáže zastavit progresi srdečních onemocnění a dokonce je i vyléčit. Doktor Esselstyn je dále také autorem stejnojmenné kuchařky a placeného video programu.

Dr. Dean Ornish
Autor knihy „UnDo It!“, který prodává online programy založené na převážně rostlinné stravě, jenž mají zvrátit průběh chronických onemocnění jako je diabetes, srdeční onemocnění nebo rakovina prostaty.

Protagonistů se zjevným vlastním komerčním zájmem vystupuje ve filmu celá řada a nezazní v něm žádná oponentura ve prospěch živočišné stravy. Jsou zde deklarována pouze negativa a to samo o sobě vyvolává otázky o manipulaci s fakty, svět přece není černobílý. Pokud někdo ovlivňuje a navádí miliony lidí k jednostrannému způsobu stravování, měly by fakta sedět a měly by zaznít i odborné názory z druhého spektra.

Většina výše uvedených argumentů o škodlivosti živočišné stravy byla celkem bez problému vyvrácena. Pokud se z čehokoliv dělá více ideologie spíše než přístup založený na faktech je to cesta dlážděná do pekla. To je bohužel případ i zmíněného snímku. Brilantně natočená a jednostranná ideologie, která bezesporu ovlivní mnoho lidí a splní tak nesporný komerční zájem autorů.

Jaký z toho udělat závěr?

Otázka by neměla znít buď a nebo - rostlinná vs. živočišná strava, ale špatně složená a nezdravá vs. vyvážená, obsahující všechny nutrienty. Toho lze dosáhnout oběma způsoby, brát v úvahu klady, zápory a dlouhodobou udržitelnost a na základě toho se rozhodnout, co nám nejlépe vyhovuje.

Služby Sportvital

publikováno: 14.07.2021   napsal/a: Mgr. Jan Taussig