Rovnováha na lavičce

Charakteristika
  • Testovaná osoba přechází naboso přes vytyčený dvoumetrový úsek tam a zpět s obraty na konci úseku.
  • Zaznamenáme kolik ujde metrů, než ztratí rovnováhu a dotkne se země.
  • Test trvá maximálně 45 sekund.
  • Posuzují se dva lepší ze tří pokusů a vypočte se průměr.
  • Testovanému umožníme 2 minuty zvyknout si na kladinku.

Pomůcky

  • Lavička obrácená kladinkou nahoru.
  • Kladinka by měla být 30-40 cm vysoká a 4,5 cm široká, vyznačíme na ní dvoumetrový úsek.

Varianty

  • Můžeme provádět stejný test při chůzi stranou, úkroky, nebo překračováním s rukama na prsou nebo v bokv chůzi pozpátku
  • v chůzi se zavřenýma očima, testovanému oznamujeme překročení vyznačeného úseku.

Hodnocení

Měříme vzdálenost, kterou testovaný ujde na kladině ( Fetz, 1987 )

 

 

Věk

 

Vzdálenost

10

 

4

18

 

8 a více

publikováno: 15.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig