Slalomový běh

Charakteristika
  • Testuje rychlostní běžecké schopnosti, obratnost a hbitost. Test je vhodný pro děti, mládež i dospělé.
Pomůcky
  • 6 met (kužele, stojany, židle), vyznačená startovní čára, stopky.
Provedení
  • Mety rozestavte ve dvojicích 2 metry od sebe a za sebou v odstupech 2 metry.
  • První dvojice met je vzdálená od startovní čáry 3 metry.
  • Postavte se doprostřed startovní čáry (střední linie mezi metami), na povel vyběhněte vpravo a oběhněte první metu.
  • Pak běžte k druhé straně a oběhněte druhou metu.
  • Vraťte se vpravo a oběhněte třetí metu na této straně a běžte ke třetí metě na druhé straně.
  • Tu oběhněte a stejným způsobem se vraťte.
  • Po oběhnutí první mety vlevo neběžíte ke startovní čáře, ale znovu proběhněte celou trať ještě jednou a pak běžte do cíle.

Hodnocení
  • Čas měříte v sekundách s přesností na desetinu.
Výsledky (Fleischman, 1964)

Věk

13

14

15

Výkon

chlapci

chlapci

dívky

chlapci

dívky

podprůměrný

19,0

18,8

22,2

18,8

21,6

průměrný

17,9

17,7

19,5

17,5

19,5

nadprůměrný

16,9

16,7

17,3

16,4

18,0

Věk

16

17

18

Výkon

chlapci

dívky

chlapci

dívky

chlapci

dívky

podprůměrný

18,7

21,0

18,8

20,9

19,2

21,4

průměrný

17,4

19,6

17,4

19,4

17,4

19,9

nadprůměrný

16,2

18,3

16,2

18,1

16,4

18,6


publikováno: 01.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig