Stoj na jedné noze po otáčení

Charakteristika

  • Testování vestibulárního aparátu a statickou rovnováhu se zavřenýma očima.

Provedení

  • Proveďte během tří sekund tři celé obraty kolem vlastní osy.
  • Ihned poté zavřete oči, zvedněte jednu nohu ze země a pokuste se stát na druhé noze co nejdéle.
  • Pokus přerušte po 15 sekundách.
  • Celkem proveďte měření 5x s 30sekundovými odstupy, směr otáčení změňte vždy po každém pokusu.
  • Test můžete modifikovat tak, že se snažíte provést více otáček a zkoušíte, zda vydržíte stát na jedné noze aspoň tři sekundy.

Hodnocení

  • Měří se celkový čas, po který vydržíte stát na jedné noze. Ve všech pokusech s přesností na desetinu sekundy.


publikováno: 16.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig