Test na změnu směru v pohybu stranou

Fotbal, basketbal, tenis, to jsou jen namátkou sporty, ve kterých musí být hráč schopen rychle měnit směr pohybu. Test, který u nás není příliš známý bývá využíván zejména na univerzitách v USA.

Charakteristika
Test prověřuje rychlost, sílu a hbitost.

Pomůcky

 • Rovný neklouzavý povrch
 • Tři kužele
 • Stopky
 • Pásmo
 • Pomocník

Provedení

 • Rozestavte tři kužele do řady za sebou, do vzdálenosti pěti metrů
 • Postavte se čelem ke středovému kuželu
 • Vyběhněte na pokyn pomocníka, který vám určí směr (vpravo nebo vlevo)
 • Běžte k prvnímu kuželu, dotkněte se, vraťte se co nejrychleji zpět, minete středový kužel, doběhněte k protilehlému kuželu, dotkněte se a vraťte se co nejrychleji ke středovému kuželu
 • Pomocník zastaví stopky po dotyku středového kužele
   

Hodnocení
Zaznamenejte nejlepší čas ze dvou pokusů do obou směrů
Výsledný čas si můžete porovnat s výkony (tab.) elitních sportovců.

 

Hodnocení Ženy Muži
Výborné 3.22 - 3.37 s. 2.90 - 3.05 s.
Výborné 3.38 - 3.53 s. 3.06 - 3.21 s.
Nadprůměrné 3.54 - 3.69 s. 3.22 - 3.37 s.
Nadprůměrné 3.70 - 3.85 s. 3.38 - 3.53 s.
Průměrné 3.86 - 4.01 s. 3.54 - 3.69 s.
Průměrné 4.02 - 4.17 s. 3.70 - 3.85 s.
Podprůměrné 4.18 - 4.33 s. 3.86 - 4.01 s.
Podprůměrné 4.34 - 4.49 s. 4.02 - 4.17 s.
Slabé 4.50 - 4.65 s. 4.18 - 4.33 s.
Slabé 4.66 - 4.81 s. 4.34 - 4.49 s.
publikováno: 14.11.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig