Test po otáčení

Charakteristika

  • Test citlivosti vestibulárního aparátu a statické rovnováhy se zavřenýma očima.
Provedení
  • Testovaný provede celé tři obraty kolem vlastní osy během 3 sekund., pak zavře oči, zvedne jednu nohu a zkouší stát na druhé noze co nejdéle.
  • Maximální doba pokusu je 15 sekund, poté jej přerušíme.
  • Celkově měření provádíme 5x s 30 sekundovými odstupy, směr otáčení měníme po každém pokusu.
Varianty
  • Testovaný provede více otáček a zkouší, zda vydrží stát na jedné noze aspoň 3 sekundy.
Hodnocení
  • Měříme součet časů ze všech  pokusů, ve kterých testovaný vydrží stát na jedné noze s přesností na desetinu sekundy.
publikováno: 20.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig