Test správného postoje

Charakteristika
  • Test je využíván pro posuzování chyb a slabostí v držení těla u dětí školního věku a je znám jako matthiasův test.
Provedení
  • Vyzveme dítě, aby nejméně 30 sekund stálo vzpřímeně s předpaženými pažemi.
Vyhodnocení
  • Při správném držení těla by se postoj neměl výrazně měnit. Změny ukazující na vadné držení těla se projevují především posunem pánve, zvětšováním lordózy a přemísťování trupu vzad. Berme v úvahu, že jde jen o přibližné posouzení a nelze předpokládat srovnatelných výsledků.


publikováno: 08.04.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig