Test – trpíte spánkovou apnoe?

Souvislost mezi hlubokým nočním spánkem a činností mozku je v posledních letech stále častěji diskutovaným tématem. Vědecké práce poukazují na fakt, že po 40. roce života dochází k úbytku kvalitního spánku a následkem toho se zhoršuje i dlouhodobá paměť.
V tomto kontextu se často připomíná souvislost mezi neklidným spánkem s poruchou dýchání a sníženým příjmem kyslíku. Tento jev se nazývá syndromem spánkové apnoe, při němž jsou cykly nadechování během nočního spánku narušovány a vyskytují se typické symptomy nekvalitního spánku, kterými jsou zejména ranní bolesti hlavy, sklíčenost, snížená výkonnost, zvýšená únava během dne a snížená duševní kondice.

Test: Trpíte syndromem spánkové apnoe?
Zodpovězte následujících několik otázek. Za odpověď „často“ si počítejte 3 body, „někdy“ 2 body, „zřídka“ 1 bod a „nikdy“ 0 bodů. Nakonec body sečtěte.

Otázky:

 1. Chrápete?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 2. Když chrápete, odkdy chrápete?
  Odjakživa (3) Už nějakou dobu (2) Teď méně než dříve (1) Nikdy (0)
 3. Je váš spánek neklidný?
  Téměř vždycky (3) Někdy (2) Velmi zřídka (1) Nikdy (0)
 4. Probouzíte se v noci a máte potom pocit, že se vám nedostává vzduchu?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 5. Jak často musíte v noci vstávat kvůli nucení na močení?
  Častěji než třikrát (3) Nanejvýš dvakrát až třikrát (2) Ne častěji než jednou (1) Nikdy (0)
 6. Řekl vám váš partner, se kterým spíte, že vaše dýchání bylo v noci přerušované?
  Ano mnohokrát (3) Párkrát (2) Velmi vzácně (1) Nikdy (0)
 7. Trpíte po probuzení bolestmi hlavy?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 8. Jste po probuzení…….?
  Rozlámaný a vyčerpaný (3) Častěji unavený (2) Občas unavený (1) Svěží a zotavený (0)
 9. Nadechujete se a vydechujete dobře a normálně nosem?
  Prakticky nikdy (3) Spíše ne (2) Zřídka (1) Vždycky (0)
 10. Máte nadváhu? Pokud ano, jak velkou?
  BMI
  větší než 30 (3) BMI menší než 30 (2) Nemám nadváhu (0)
 11. Máte problémy s dýcháním při větší tělesné námaze?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 12. Pociťujete oslabení své výkonnosti?
  Ano, velmi silně (3) Ano, znatelně (2) Trochu (1) Ne (0)
 13. Víte o pokrevních příbuzných, u kterých byla diagnostikována narkolepsie?
  Ano (3) Ne (1)
 14. Jste přes den nápadně unavený a opakuje se u vás tato „zvláštní“ únava?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 15. Stává se vám, že přes den neúmyslně usnete?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 16. Máte nevysvětlitelné výpadky paměti?
  Často  (3)  Někdy (2) Zřídka (1) Nikdy (0)
 17. Cítíte se v poslední době sklíčeně, popudlivě nebo bez energie?
  Ano, velmi silně (3) Často (2) Zřídka (1) Nikdy (0)

Vyhodnocení:
Dosáhnete-li v testu méně než 14 bodů, spánkové apnoe se u vás s velkou určitostí nevyskytuje.

Dosáhnete-li počtu do 28 bodů, měli byste svůj spánek příležitostně prokonzultovat s ošetřujícím lékařem.

Máte-li na svém „spánkovém kontě“ více než 28 bodů, měli byste jít neprodleně k lékaři, abyste si pravděpodobně existující problém „syndrom spánkové apnoe“ podrobně vyjasnili.

 

Zdroj: I.Kiefer, U.Zifko; Hýčkejte svou paměť.

publikováno: 21.05.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig