Testování obecných pohybových dovedností

Charakteristika
Uvádím zde několik testů, podle kterých můžeme ověřit motorický rozvoj 14-16letých žáků. Cviky provádíme v libovolném pořadí, při neúspěšném prvním pokusu se provádí druhý.
Cviky
Hlavičkování

Provádíme s fotbalovým nebo volejbalovým míčem, nadhodíme míč nad hlavu a snažíme se provést 3 hlavičky o zeď bez přerušení. Vzdálenost od zdi je minimálně 1 m. 1 bod za úspěšný pokus.

Hod na cíl tenisovým míčkem
Snažíme se srazit jedním pokusem pyramidu z pěti plechovek na vzdálenost 3 metrů. Máme 3 pokusy. Plechovky válcového tvaru mají rozměr 12x7,5 cm. Srazíme-li všechny plechovky započítáme si 1 bod.

Střelba na koš
Snažíme se za 30 sekund střelit nejméně 6 košů. Míč leží na čáře trestného hodu. Uchopíme míč, přiběhneme pod koš a snažíme se libovolným způsobem vstřelit koš, nikdo nepodává míč. Vstřelíme-li minimálně 6 košů započítáme si 1 bod. Máme pouze jeden pokus.

Odbíjení pingpongového míčku
Stojíme nejméně 1 metr od stěny a snažíme se 10x odehrát míček pingpongovou pálkou o zeď. Máme dva pokusy. Uspějeme-li započítáme si 1 bod.

Přeskoky švihadla
Provedeme nejméně 10 rytmických přeskoků švihadla snožmo s meziskokem. Za úspěšný pokus 1 bod. Máme dva pokusy.

Přeskoky tyče
Držíme gymnastickou tyč nadhmatem a snažíme se přeskočit snožmo vpřed a vzad do původní polohy. Jsou dva pokusy. Za úspěšný si počítáme 1 bod.

Balancování tyčí
Stojíme v kruhu o průměru 360 cm ( kruh pro rozskok v košíkové) a snažíme se balancovat na ukazováčku dominantní ruky gymnastickou tyčí. S tyčí si sedneme na zem a nohy natáhneme před tělem, pak opět vstaneme do stoje. Stále balancujeme s tyčí a nesmíme vystoupit z kruhu.Máme dva pokusy, za úspěšný 1 bod.

Výmyk na hrazdě
Provedeme výmyk na hrazdě ( ve výši čela ). Dva pokusy, za úspěšný 1 bod.

Stoj na hlavě
Provedeme stoj na hlavě libovolným způsobem, s nataženýma nohama a mírně prohnutým trupem. Z úspěšný pokus 1 bod.

Kozáček
Střídavě pravidelně přednožujeme levou a pravou nohu ve dřepu. Cvik provádíme nejméně 10 sekund. Noha v přednožení musí být napnutá. Jsou dva pokusy, za úspěšný 1 bod.

 
Hodnocení : viz tabulka

 

Hodnocení

Počet bodů

Výborné

9-10

Velmi dobré

8-7

Dobré

5-6

Slabé

3-4

Nedostatečné

2 a méně

 
publikováno: 25.03.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig