Testování svalové rovnováhy

Svalová nerovnováha je takový stav, kdy jsou antagonisté (svaly působící vzájemně proti sobě - flexor a extenzor) v nerovnováze, zpravidla je jeden ochablý a druhý je zkrácený.
Zkrácený sval je užíván jako sval pracující - je tam stálé svalové napětí - spazmus (někdy tento sval supluje i za pohyb jiné svalové skupiny). Tzn. kloub je jednostranně přetěžován! Dochází k nerovnoměrnému zatížení kloubů a jejich částí, objevují se poruchy funkce, blokády, později i přestavba kloubních tkání, postupně až změny degenerativní s rozrušením kloubů.
Upozornění: zkrácený sval může být zároveň i ochablý a naopak.
V tabulce je uvedeno jakých poloh je nutné dosáhnout, při dobrém stavu svalového aparátu.

Sval

Poloha

Prsní

Leh a vzpažit. Dotyk paží v celé délce= nezkrácený sval.

Šíjový

Brada se dotýká prsní kosti.

Lýtkový

Dřep na plných chodidlech.

Adduktory

Unožení minimálně 80 stupňů.

Bederní

Sed na stole čelem se dotknout kolen.

Čtyřhranný

Úklon 20-25 cm k dolnímu kraji kolena

Přímý

Sed bez židle 30-60 s. (dřep na jedné noze)

Posturální

vzpřimovače

páteře

Stoj v předpažení, držení těla 30 s. a stoj na jedné noze.

Předklon trupu. Správně je páteř všude zakulacená. Při

Zkrácení jsou patrná rovná plochá místa.

Mezilopatkové Leh na břiše, ruce v týl,hrudní záklon (je nutná fixace chodidel), výdrž 10 sekund.
Hýžďový Přetlačit ve vzporu klečmo na jedné tlak rukou na chodidlo.Leh na břiše dlaně pod břicho a zanožit 10 cm 10 sec.Stahovat půlky k sobě proti odporu dlaní vyšetřujícího. Posuzuje se síla těchto svalů.
Přímý stehenní,napínač povázky stehenní a krejčovský Leh na zvýšenou podložku s pánví na hraně, skrčit přednožmo pravou a obejmout koleno, přitáhnout k hrudníku. Neníli sval zkrácen, stehno napnuté nohy je vodorovně nebo níž než podložka. Iliopsoas, přímý stehenní = holeň a lýtko visí kolmo, vybočení do strany = napínač povázky stehenní je zkrácený!

Vizuální dojem u svalových dysbalancí při pohledu z boku :

  • Předsun a záklon hlavy (tzv. Spejbl).
  • Kulatá záda a ramena jsou vtočena dopředu.
  • Vyklenuté břicho
  • Prohnutá bederní páteř dopředu v přechodu z hrudní.
  • Překlopená pánev dopředu.
  • Vystrčený zadek
publikováno: 26.05.2011   napsal/a: Mgr. Jan Taussig