Tipy volejbalového odborníka

Jak u nás probíhá nábor do volejbalových přípravek, co by měli adepti umět a mnoho dalších dotazů mi zodpověděl odborník na slovo vzatý, vedoucí katedry volejbalu na pražské FTVS UK Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel CSc.


V kolika letech u nás děti začínají s volejbalem?
Nábory do přípravek jsou vypisovány pro děti ve věku 9-10 let. Provádějí je volejbalové kluby v celé ČR, podle toho, kde je rozvinut mládežnický volejbal. Jsou to především krajská města, ale i menší města např. Český Krumlov, Uherské Hradiště a mnoho dalších. Jedná se pouze o nábor, skutečný výběr talentovaných chlapců i děvčat pro volejbal se provádí velmi málo. Většinou se bere každý, kdo má zájem, protože těchto zájemců je málo.

Jak často děti trénují?
Přípravky většinou trénují první dva roky dvakrát týdně po 90 – 120 minutách. V další kategorii, kterou je mladší žactvo (11-12 let) se trénuje 2-3x týdně, starší žactvo (13-14 let) pak 2-4x týdně.

Jaké jsou podle vás nutné předpoklady pro úspěch ve volejbale?
Předpokladem proto, stát se výborným volejbalistou je dostatečná tělesná výška v dospělosti, dále dobrá úroveň motorických schopností, mám na mysli komplex síly, rychlosti obratnosti a vytrvalosti a schopnost zvládnutí volejbalových dovedností zejména odbíjení míče. Dále schopnost snášet psychickou i fyzickou zátěž představovanou tréninkem i utkáním.

S jakými náklady by měli rodiče počítat?
Klubové příspěvky jsou velmi rozdílné a pohybují se od 200 Kč měsíčně výše. Některé oddíly a kluby je však mají i nižší. Sportovní vybavení není finančně náročné, potřebujete sportovní oděv, obuv, případně vlastní míč, který stojí okolo 800 Kč.

Pane Docente, přiblížil byste čtenářům, jaký je u nás systém výběru talentovaných volejbalistů?
V ČR existují sportovní třídy se zaměřením na volejbal ( koedukované) a celkově jich máme 26 dotovaných z prostředků Ministerstva školství. Začínají s výběrem žáků od 4. až 5. třídy a úzce spolupracují s volejbalovými oddíly a kluby. Na ně potom navazují Krajská centra mládeže a Sportovní centra mládeže řízená Českým volejbalovým svazem. Pokud jde o výběry do reprezentačních družstev mládeže ČR hráče a hráčky vybírá zodpovědný první trenér na základě konzultace s extraligovými trenéry dospělých i mládeže.

Dobře, co ale s těmi, kteří chtějí hrát volejbal „jen“ na výkonnostní úrovni?

Hráči, kteří nedosáhnou potřebné úrovně, aby se stali vrcholovými volejbalisty mohou pokračovat v klubových či oddílových družstvech, která hrají soutěže na nižší úrovni, většinou krajské či okresní soutěže. Dále mohou hrát také ve školských soutěžích nebo se zúčastnit turnajů pro neregistrované hráče ve volejbalovém svazu pořádaných různými společenskými organizacemi.

publikováno: 01.11.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig