Výsledky fyzických testů u eliních tenistů

reklama
Budoucí úspěch v tenise nelze snadno předpovědět na základě porovnání výsledků testových baterií. Je však zajímavé mít možnost srovnání s výkony elitních hráčů v různých věkových kategoriích. Americká tenisová asociace USTA vytvořila baterii osmi testů a provedla měření na vzorku několika tisíc hráčů (hráček), takže výsledky můžeme považovat za dostatečně reprezentativní. Dva testy na ukázku uvádím zde, další naleznete v sekci „Tenisové testy“.
 
Hexagon test

Pomůcky

  • Vyznačený rovnostranný šestiúhelník o délce strany 60cm, neklouzavý povrch, stopky.

Provedení

  • Postavte se doprostřed šestiúhelníku čelem k jedné z jeho stran.
  • Na znamení vyskočte snožmo ven za tuto stranu a skočte opět dovnitř.
  • Pak pokračujte v jednom směru (směr si můžete vybrat) přeskakováním dalších stran tak dlouho, dokud nepřeskáčete celý šestiúhelník.
  • Po dokončení tří cyklů, doskočení z horní strany šestiúhelníku dovnitř zastavte stopky. Čas měříme v sekundách.
  • Počítejte si lepší ze dvou pokusů.

 

Hodnoceni

 

dívky

 

do 12

 

hoši

 

do 12

 

dívky

 

do 14

podprůměrné

13,8-14,9

15,2-16,3

13,5-13,9

průměrné

12,7-12,9

13,2-13,6

12,0-12,4

nadprůměrné

11,4-11,9

12,2-12,5

11,2-11,5

výborné

10,5-10,8

10,7-11,5

10,1-10,6

 

Hodnoceni

 

hoši

 

do 14

 

dívky

 

do 16

 

hoši

 

do 16

podprůměrné

13,8-14,9

12,7-13,2

13,1-14,2

průměrné

12,5-12,8

11,7-11,9

11,8-12,0

nadprůměrné

11,6-11,9

10,8-11,3

11,1-11,3

výborné

10,4-11,0

10,0-10,4

10,1-10,4

 
 

 

Cval stranou (Side Shuffle)

Provedení

  • Postavte se do středu tenisového dvorce na spojnici čáry podání a středové čáry (T), čelem k síti, jednou nohou se dotýkejte středové čáry.
  • Na znamení vyběhněte co nejrychleji cvalem stranou (side shuffle), podél čáry podání a dotkněte se rukou podélné čáry na čtyřhru, pak pokračujte na opačnou stranu a dotkněte se druhé čáry na čtyřhru, cíl je opět u středové čáry.
  • Nepoužívejte běh překrokem (crossover step).
  • Počítejte si lepší ze dvou pokusů. Čas měříme v sekundách.

Hodnoceni

 

dívky

 

do 12

 

hoši

 

do 12

 

dívky

 

do 14

podprůměrné

7,8-7,9

15,2-16,3

7,6-7,7

průměrné

7,4

13,2-13,6

7,1

reklama

nadprůměrné

7,0-7,1

12,2-12,5

6,8-6,9

výborné

6,5-6,8

10,7-11,5

6,3-6,5

 

 

Hodnoceni

 

hoši

 

do 14

 

dívky

 

do 16

 

hoši

 

do 16

podprůměrné

13,8-14,6

7,3-7,4

13,1-14,2

průměrné

12,5-12,8

6,9

11,8-12,0

nadprůměrné

11,6-11,9

6,5-6,6

11,1-11,3

výborné

10,4-11,0

6,1-6,2

10,1-10,4

 

publikováno: 23.09.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig
reklama