Zig zag test – cvičení hbitosti

Každý zkušený trenér fotbalu, hokeje, tenisu i dalších sportovních her si u hráčů cenní hbitosti čili schopnosti rychlého pohybu, rovnováhy a změny směru na malém prostoru. Tuto pohybovou schopnost je nezbytné cvičit už od útlého mládí. Zig zag test hbitosti s oblibou využívají trenéři v amerických sportovních akademiích. Vyzkoušejte si cvičení, které je na rozvoj této schopnosti zaměřeno.

Charakteristika
Test měří běžeckou rychlost a hbitost

Pomůcky

  • 5 kuželů, neklouzavý povrch, pásmo, stopky, pomocník 

Provedení

  •  Postavte čtyři kužele do tvaru obdélníku, krátké strany 3 m, dlouhé strany 5 m  od sebe, pátý kužel umístěte doprostřed
  • Proběhněte co nejrychleji dráhu kolem kuželů vyznačenou šedou barvou na obrázku
  • Změřte čas, po proběhnutí jedné dráhy
  • Zaznamenejte nerychlejší čas ze tří pokusů 

Vyhodnocení
Pro tento test bohužel nejsou k dispozici žádné dostupné výsledky. Pro vyhodnocení zaznamenávejte své výkony a porovnávejte je v čase, popřípadě ve skupině stejně starých jedinců.

 

publikováno: 14.11.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig