Beep test

Charakteristika
 • Testuje dlouhodobé vytrvalostní schopnosti z fyziologického hlediska indikuje maximální aerobní možnosti organizmu. Je znám jako vytrvalostní člunkový běh.
Pomůcky
 • Prostor, kde lze vytyčit běžeckou dráhu a běhat „od čáry k čáře“ ve vzdálenosti 20 metrů.
 • Testované osoby by měli mít mezi sebou rozestupy minimálně 1,5 metru.
 • CD přehrávač, nebo magnetofon s nahraným rytmem běhu (nahrávku lze získat na FTVS UK Praha a UP FTK Olomouc), stopky, formulář pro zápis výsledků.
Provedení
 • Testovaný běhá na trati 20 metrů od jedné čáry ke druhé, té se dotkne jednou nohou a běží zpět. Rychlost běhu je kontrolována zvukovými signály vysílanými v pravidelných intervalech.
 • Znamená to, že na každý zvukový signál musí běžec dosáhnout na jednu z koncových čar. Cvičící reguluje rychlost svého běhu vždy po skončení každého úseku (tolerance jsou 1-2 metry).
 • Rychlost běhu je zpočátku pomalá (např. 8 km/hod.), ale narůstá každou minutu (ve 20. minutě se běhá rychlostí 18km/hod.). Například první 20 metrový úsek se běží za 9 sekund, desátý úsek už za 5,5 sekundy.
 • Cílem testovaného je udržet na dráze 20 metrů postupně se zvyšující rychlost běhu po dobu co nejdelší, přičemž na každý zvukový signál je nutné dosáhnout čáru v daném časovém limitu.
 • Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Magnetofonový záznam obsahuje mimo signál pro dosaženíčáry také průběžnou informaci o době trvání testu. Platí poslední číslo, které bylo oznámeno ze zvukového záznamu v intervalu, kdy byla ještě dodržena požadovaná rychlost běhu.
 • Délka testu tedy závisí na zdatnosti každého jednotlivce. Čím je kdo zdatnější, tím déle test trvá, málokdo vydrží do konce 20minutové nahrávky.
 • Počet minut (kroků), které osoba vydrží, vypovídá o kardio-respirační vytrvalosti (kardio-respirační vytrvalost se v laboratoři měří pomocí submaximálního aerobního výkonu, tzv. PWC 170, na bicyklovém ergometru). Test může provádět více osob současně, jejich počet závisí na prostorových možnostech a počtu pomocníků pro kontrolu dodržování zadané rychlosti běhu.
Bezpečnost
 • Test je určen pro zdravé osoby. Aspoň dvě hodiny před testem by neměly nic jíst. Pít je možné nejpozději 15 minut před během. Doporučuje se běhat v kvalitní obuvi a v dobře větrané místnosti. Běžci se po skončení uklidňují za chůze. Neměli by si ihned sednout nebo lehnout.

 

Navštivte rubriku: Sportovní trénink

Hodnocení
 • Testovaná osoba končí, jestliže není schopna dvakrát po sobě dosáhnout čáru v okamžiku reprodukovaného signálu. Registrovaným výsledkem je poslední ohlášené číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách. Přesnost záznamu 0,5 minuty.
 • Svou zdatnost můžeme srovnat s normovými údaji pro chlapce a dívky od 6 do 17 let a normovými údaji pro dospělé – podle kanadských měření z roku 1982 (podle Kováře, 1990).


Průměrná ve vytrvalostním člunkovém běhu (v minutách) u patnáctileté české mládeže (Měkota, Kovář 1997)

Dívky

5,01-6,75

Chlapci

7,5-9,5

Vytrvalostní člunkový běh - v minutách – kanadští chlapci

 

Výkon/Věk

6

8

10

12

14

16

17

Podprůměrný

2,46

3,44

4,46

5,41

6,10

6,98

7,5

Průměrný

3,47

4,92

6,35

7,31

8,00

9,00

9,0

Nadprůměrný

4,95

6,41

7,88

8,94

9,78

10,47

11,09

Vytrvalostní člunkový běh - v minutách – kanadské dívky

Výkon/Věk

6

8

10

12

14

16

17

Podprůměrný

2,46

2,50

3,47

3,96

3,42

3,91

3,95

Průměrný

3,44

3,95

4,93

5,41

4,50

4,95

5,37

Nadprůměrný

4,41

5,43

5,96

6,94

6,36

6,81

7,17

publikováno: 28.06.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig