Chůze na 2 km (výpočet VO2 max)

Charakteristika

  • Posuzuje vytrvalostní schopnosti a aerobní vytrvalost. Je určen pro dospělé zdravé osoby ve věku 20-65 let. (Článek o VO2 max.)

Pomůcky

  • Atletická dráha, silnice ( s pevným, rovným povrchem ) s naměřenou vzdáleností 2 km , vhodný je atletický ovál, stopky.

Provedení

  • U testovaných osob zjistíme věk a hmotnost ( váhu ) účastníků.
  • Testovaný se snaží co nejrychleji ujít vzdálenost 2 kilometry.
  • Snaží se držet rovnoměrné tempo blížící se tempu maximálnímu. Čas se měří s přesností na 1 sekundu.
  • Bezprostředně po ujití vytyčené trasy měříme u chodců srdeční frekvenci po dobu 15 sekund a násobíme 4x.
  • Ze získaných údajů lze vypočítat odhad ukazatele maximální aerobní kapacity ( maximální spotřeby kyslíku VO2max. Maximální spotřeba kyslíku je takové množství kyslíku, které si organismus vezme z okolního prostředí ( dýcháním ) a převede ho k pracujícím svalům. Hodnota se udává v ml kyslíku na kilogram váhy za minutu. Její přesné zjišťování se provádí ve fyziologických laboratořích, což je poměrně náročná procedura, která nedovoluje měření více osob současně. Proto se stále zkouší určit tuto hodnotu pomocí jednoduchých terénních testů ( chůze, běh ).
  • Spotřebu kyslíku na kilogram hmotnosti vypočítáme na základě výkonů v chůzi podle těchto vzorců :

Muži = 186,6 – ( 5,32 x čas ) – ( 0,22 x TF ) – ( 0,32 x věk ) – ( 0,24 x hmotnost )

Ženy = 124,2 – ( 2,81 x čas ) – ( 0,12 x TF ) – ( 0,16 x věk ) – ( 0,24 x hmotnost )

 

Čas – v minutách

TF – tepová frekvence

Hmotnost – v kg

 

Mohlo by vás zajímat: Rubrika sportovní trénink

Hodnocení

  • Hodnocení maximální spotřeby kyslíku na kilogram hmotnosti těla ( VO2max ) můžeme provést podle standardu pro českou populaci podle věku a pohlaví.

 

Maximální spotřeba kyslíku na kg hmotnosti VO2max ( ml/min.kg ) – hodnoty české populace ( Seliger, Bartůněk, 1976 )

 

 

Věk / Zdatnost

Hluboce podprůměrná

podprůměrná

průměrná

Vytrvalostnětrénovaní

 

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

20

37,5

30,5

41,5

33,5

45,5

36,2

53,5

42,2

25

35,5

28,9

39,5

31,9

43,2

34,8

51,2

40,7

30

33,2

27,3

37,3

30,3

41,2

33,2

49,2

39,1

35

31,3

25,7

35,3

28,7

39,3

31,6

47,3

37,5

40

29,6

24,1

33,5

27,0

37,5

30,0

45,5

35,9

45

27,8

22,5

31,8

25,5

35,8

28,4

43,8

34,3

50

26,2

20,9

30,2

23,9

34,2

26,8

42,2

32,7

55

24,6

19,3

28,6

22,3

32,6

25,2

40,6

31,1

60

23,0

17,7

27,0

20,7

31,0

23,6

39,0

29,5

publikováno: 02.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig