Cukrovka a pohyb, jak to jde dohromady?

Náš pohodlný způsob života, s  nedostatkem pohybu a naopak nadměrným přísunem kalorií má svou odvrácenou tvář ve změnách v metabolismu sacharidů a tuků. Není totiž možné, aby se za tak krátkou dobu změnila genetická výbava člověka. Uvádí se, že k těmto změnám dochází přibližně za deset generací. Proto je hlavní směr zájmu výzkumu diabetu, zaměřen na vliv prostředí a životního stylu na nebývalý rozmach této zákeřné choroby.

Cukrovka, pohyb
Dvě základní formy diabetu.

Diabetes typu 1, je vzácnější forma, při němž protilátky vlastního těla poškozují Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní. Ty pak nemohou produkovat inzulín a dochází k narušení metabolizmu cukrů. Tento typ diabetu postihuje převážně mladé lidi, může se ale rozvinout v jakémkoliv věku. Léčbou je dodávání inzulínu v potřebných dávkách do organizmu.

Diabetes typu 2, jehož základem je nedostatečný účinek inzulínu na cílové tkáně. Tento typ představuje zhruba 90% z celkového počtu případů a dříve postihoval zvláště lidi nad 45 let. V posledních letech se rapidně zvyšuje výskyt tohoto typu diabetu u dětí a mladistvých.
Za příčinu je považován prudký nárůst obezity u dětí. Podle některých studií až 95% diabetiků typu 2 má nadváhu nebo trpí obezitou.
Hlavním léčebným prostředkem u diabetu typu 2 je úprava stravovacích návyků a pohybová aktivita, v případě nutnosti podávání léků.

Diabetes a pohybová aktivita.

Diabetes můžeme ovlivňovat pomocí léků nebo změnou životního stylu. U diabetu typu 1 jsou lidé závislí na podávání inzulínu. Měli by tedy vždy svůj záměr zvýšit pohybovou aktivitu konzultovat s ošetřujícím lékařem a obracet se na něj při jakýchkoliv komplikacích v souvislosti s cvičením.

Musí pečlivě měřit hladinu cukru v krvi před zahájením cvičení, během něj a po jeho ukončení. Pohyb má pro diabetiky jeden nezanedbatelný efekt. Zvyšuje totiž citlivost tkání vůči inzulínu a proto mohou mnohdy pohybově aktivní diabetici snížit dávky inzulínu. To vše pochopitelně pod dohledem lékaře.

Jak již bylo řečeno, většina diabetiků trpí diabetem typu 2. U tohoto onemocnění odborníci doporučují změnu životního stylu, snížení tělesné hmotnosti a její dlouhodobou stabilizaci na vhodné úrovni.

Otázkou zůstává, jak toho dosáhnout.

Na prvním místě stojí úprava jídelníčku nejlépe po konzultaci s dietologem a hned za ním je přiměřené zvýšení pohybové aktivity.

Pro diabetiky neplatí mnoho výraznějších omezení při pohybových aktivitách, měli by ale být přiměřené jejich fyzickému stavu a tělesné konstituci a měli by dodržovat určité zásady.
  • Diabetici mají vědět, že tělesná aktivita navozuje stejné symptomy jako nízká hladina cukru v krvi. Dochází ke zvýšení tepové frekvence, pocení a měli by se naučit tyto stavy rozlišovat. Proto je nutné zvolenou pohybovou aktivitu konzultovat s lékařem – specialistou.
  • Pokud cvičí diabetik ve fitcentru, měl by informovat přítomného instruktora, případně mít u sebe informaci o tom, že trpí diabetem.
  • Zabývá-li se nějakou činností sám, například běhá v lese, měl by mít u sebe mobil, aby v případě nenadálých potíží mohl co nejrychleji zavolat pomoc.
  • Diabetici mají při cvičení dostatečně pít, ještě dříve než pociťují žízeň. Doporučuje se pít přibližně půl litru tekutiny 30-60 minut před zahájením cvičení a během cvičení asi čtvrt litru každých 15 minut.
  • Pokud si diabetik kontroluje před cvičením stav cukru v krvi a zjistí-li zvýšenou hladinu glukózy nebo přítomnost ketolátek v moči, měl by od cvičení upustit.
  • Jistá omezení pro diabetiky s retinopatií (onemocnění sítnice oka), mohou nastat při nevhodném posilování, protože může vést ke zvýšení nitroočního tlaku a tím k vyššímu riziku poškození oční sliznice. Toto omezení by však nemělo být omluvou pro pohybovou nečinnost, většina lékařů-specialistů dokáže vhodnou formu pohybu doporučit.
  • Při aerobních aktivitách, například běhu na lyžích, cyklistice, se doporučuje diabetikům přizpůsobovat intenzitu zátěže pomocí tzv. „talk testu“. Zátěž má být takové intenzity, aby nám nebránila v hovoru s ostatními a abychom se nezajíkali.


Diabetes je nemoc, kterou lékařská věda ještě neumí vyléčit, dokáže ji jen regulovat. V současné době se ve Spojených státech doporučuje, aby kontrolu diabetu u pacienta řídil tým odborníků ve složení lékař, zdravotní sestra, dietolog a psycholog. Tento tým má být rozšířen, podle oficiálního doporučení ADA (Američan Diabetic Association), o odborníka na otázky pohybových aktivit.

Hlavním motivem je nezpochybnitelný zdravotní přínos a výrazné zkvalitnění života lidí s touto nepříjemnou chorobou.

Zdroj: Začínáme ve fitness. V.Kolouch, H.M.Welburn

publikováno: 04.08.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig