Curl up pro děti

Charakteristika

Test měří sílu a vytrvalost břišních svalů, je určen zejména pro děti a mládež.

 

Pomůcky

Koberec nebo tenká žíněnka, pásky z tvrdého papíru v délce asi 80 cm a šířce 7,6 cm pro mladší děti do 9 roků, nebo 11,4 cm pro starší. Test je převzatý z testové baterie Prudential Fitnessgram.

 

Provedení

  • Položte se zády na podložku, kolena pokrčena ( v úhlu asi 140°), kolena a nohy u sebe, paže natažené podél těla s dlaněmi položenými na zem a napnutými prsty.
  • Na zemi pod koleny položte pásku z papíru tak, že se bližší okraj dotýká napnutých prstů.
  • Hlava spočívá na podložce.
  • Proveďte maximální počet zvednutí hlavy a trupu tak, že se napnuté paže sunou po zemi, až se prsty dotknou vzdálenějšího okraje papírové pásky.
  • Zvedání provádějte v tempu 1x za 3 sekundy.
  • Po dosažení 75 test přerušte.
  • Test se provádí s pomocí dalších jednoho až dvou žáků. Jeden stojí rozkročmo na pásce, aby se nepohybovala ( je možné ji přilepit ), a druhý má podložené paže pod hlavou měřeného žáka.
  • Jeden může počítat pokusy, druhý určovat tempo.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné

 

Hodnocení

  • V tabulce vyhodnocení Curl-up testu levé číslo udává minimální hodnoty, pravé číslo velmi dobré hodnocení.
 
 
 

 Věk  

Chlapci

 

Dívky

6

2-10

2-10

7

4-14

4-14

8

6-20

6-20

9

9-24

9-22

10

12-24

12-26

11

15-28

15-29

12

18-36

18-32

13

21-40

18-32

14

24-45

18-32

15

24-47

18-35

16

24-47

18-35

   17>

24-47

18-35

publikováno: 12.08.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig