Děti a fitness (2) – kdy začít?

Přiznejme si, že to nějak máme v podvědomí zafixované. Dítě a posilování, to přece nejde dohromady, je to škodlivé a nebezpečné, narušuje to růst dítěte. Ano všechny tyto argumenty slýcháme a všechny platí jen v případě, že cvičení je vedeno neodborně.

Děti, cvičení, fitness

Následky nesprávného cvičení jsou u dětí a mládeže jistě horší než u dospělých. Na druhé straně, správně vedené cvičení je prospěšné a napomáhá zdravému vývoji dítěte. Pokud má dítě o tuto pohybovou aktivitu zájem, mělo by mu být pod odborným dohledem umožněno.

Co je důležité mít na paměti.

Dítě není jen zmenšenina dospělého, jeho pohybový aparát se vyvíjí. Kosti rostou, nemají dokončenu osifikaci, zvláštností je rovněž růstový metabolismus dítěte. V době od narození po dospívání je vývoj fyziologických funkcí rychlejší než v dospělosti.

Děti mají z důvodu růstu vyšší energetickou spotřebu než dospělí a proto je nutno dbát na mírně pozitivní energetickou bilanci (větší energetický příjem než výdej) , jinak by mohlo dojít ke zpomalení růstu a vývojovým změnám.

V kolika letech je vhodné začít?

Podle PaedDr. Petra Tlapáka (školitel a publicista v oblasti fitness), mohou děti začít cvičit už ve starším školním věku (12 – 14 let). „V tomto věku děti rychle rostou, v průměru o 13 centimetrů za rok a to je často spojeno s rizikem onemocnění páteře. Nejznámější je Scheuermannova choroba.

Častěji se ale vyskytují potíže vzniklé z přetěžování či jednostranného zatěžování. Důležité je určit optimální zátěž, která by neublížila, ale naopak prospěla.“

Jaký je cíl cvičení v tomto věku?

Základním cílem cvičení je zpevnění svalového korzetu, odstranění případné svalové nerovnováhy, kompenzace jednostranného sportovního či jiného zatěžování. Petr Tlapák zdůrazňuje: „V tomto věku je třeba rozumně korigovat snahy hlavně chlapců o závodění ve zvednutí maximální váhy a v kopírování metodiky vyspělých cvičenců.

Cvičení se tak stává dalším jednostranným přetěžováním bez pozitivního vlivu na zdraví.“ Používá se malá zátěž, s níž nedělá problém vykonat 12 -15 opakování. Důležité je protažení svalů mezi jednotlivými sériemi a dostatečný odpočinek mezi sériemi (cca. 1,5 minuty).
Cvičení ve fitness by mělo být doplněno rozvojem rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, což jsou základní předpoklady pro úspěch ve většině sportovních disciplín.

Jak často posilovat a čeho se vyvarovat.

Na začátek se doporučuje posilovat dvakrát týdně po 45 minutách. Důrazně je zakázáno zatěžování páteře ve svislém směru. Jde například o cviky ve stoji se zátěží v rukách či na zádech (pozvedy, tlaky, dřepy). Nedoporučují se ani cviky v předklonu, které přetěžují oblast beder.

Jaké cviky jsou naopak vhodné?

Jsou to všechny cviky zpevňující svalový korzet a cviky prováděné takovou technikou aby nezatěžovala a neohrožovala páteř. Jedná se například o cviky vleže na zádech, na boku nebo vsedě s fixací páteře opřením trupu o lavičku či opěrku stroje.


Zdroj: Tvarování těla pro muže a ženy. P.Tlapák

publikováno: 21.08.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig