Hod medicinbalem obouruč přes hlavu

Charakteristika
  • Testuje dynamickou sílu paží a trupu.

Pomůcky

  • Medicinbal (3 kg), pásmo, dostatečný prostor.

Provedení

  • Postavte se za odhodovou čáru zády do směru hodu.
  • Mírně se rozkročte (v šíři ramen), míč držte oběma rukama, mírně se předkloňte a potom napjatými pažemi hoďte míč přes hlavu.
  • Asistent sleduje dopad míče.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné

Hodnocení

Průměrná délka hodu medicinbalem v metrech (italské měření, 1992)

Věk

Chlapci

 Dívky

11

4,0

3,5

12

4,6

4,1

13

5,7

4,9

14

6,9

5,3

publikováno: 04.08.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig