Hod medicinbalem ze sedu (3 kg)

Charakteristika
  • Testuje dynamickou sílu svalstva paže a pletence ramenního. Test je vhodný pro všechny věkové kategorie, pro mladší děti používáme míče (1 nebo 2 kg), pro muže 4,5 kg.

Pomůcky

  • Medicinbal 3 kg, měřící pásmo.

Provedení

  • Posaďte se zády ke stěně tak, abyste se o ni opírali.
  • Medicinbal držte oběma rukama ze strany tak, aby se dotýkal prsou.
  • Odhoďte jej trčením co nejdále vpřed.
  • Trup nepředklánějte.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné

 

Hodnocení
V tabulce uvádím výkony v (cm) dětí 11-14 let (3 kg) a mužů 18-19 let (4,5 kg)

Hodnocení

chlapci

dívky

muži

Výborné

>314

>290

-

slabé

<248

<223

-

průměrné

 

-

-

 

650

publikováno: 30.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig