Jaká jsou úskalí rané specializace

O vhodnosti začínat s více sporty jsem psal v minulém příspěvku. Velmi diskutovanou otázkou mezi odborníky je věk, kdy je dobré zaměřit se jen na jednu sportovní disciplínu. Rozbor výkonů a zkušeností z řady sportů ukazuje, že rekordních výkonů lze dosáhnout jak cestou rané specializace, tak pestrou všeobecnou přípravou. Naléhavě se vnucuje otázka co je lepší čistě ze sportovního hlediska a jakým způsobem dospět k vyšším výkonům. Odpověď nemůžeme očekávat od příkladů a je lepší obrátit se k seriózním rozborům.

Sportovní specializace
Z prací, jejichž výsledky zahrnují několik sportů, vyplývají následující závěry:
  • u raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji,
  • s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou brzké specializace, zřetelně souvisí výkonnostní zaostávání po 18. a 19. roce,
  • u raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší,
  • co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, kteří nešli cestou rané specializace.

Je proto na místě vyslovit zdrženlivé stanovisko k rané specializaci. Tím spíše, že ani čistě
sportovní hledisko nepotvrzuje její efekt a oprávněnost. Nalézá však stále četné stoupence, často v řadách sportovních funkcionářů, trenérů a netrpělivých rodičů. S ohledem na všechny uvedené poznatky a důvody je třeba tuto cestu hodnotit jako úzkou, orientující se na úspěch za každou cenu!! Ve své podstatě však málo perspektivní a nevhodnou.

Předčasná specializace má své závažné aspekty vývojové, zdravotní a výchovné. Jednotlivé etapy přípravy mají své zvláštní úkoly. Zaměření a obsah etap má své odlišnosti, určujícím hlediskem je stupeň vývoje a postupná příprava jak na náročnější trénink, tak na dosahování výkonů v době, kdy člověk potřebným způsobem dozraje.
Počátek a délka jednotlivých etap totiž nejsou ve všech sportech totožné.
Závisí to na:
  • povaze sportu, jeho zvláštních požadavcích,
  • věku vrcholové výkonnosti v příslušném odvětví,
  • individuálních zvláštnostech sportovců.

V tabulce je uveden průměrný věk dosahování nejvyšší sportovní výkonnosti a věku možného zahájení etapy vrcholového tréninku (počátek věku vrcholové výkonnosti) v některých sportech (dle Dovalila, 1988)


Druh sportu

Věk vrcholové výkonnosti

Počátek vrcholového věku

Atletika běhy

24-26

18-19 let

Atletika skoky

22-24

17-18 let

Atletika sprinty

21-23

17-18 let

Atletika vrhy a hody

25-27

18-19 let

box

22-26

19 let

cyklistika

22-25

18 let

kanoistika

24-26

19 let

fotbal

22-27

18 let

košíková

22-26

18 let

Krasobruslení M

18-20

13-14 let

Krasobruslení Ž

14-17

16 let

Lyžování běhy

22-25

19 let

Lyžování sjezdové

22-24

18 let

Lyžování skoky

22-23

18 let

Plavání M

18-22

16 let

Plavání Ž

17-19

14 let

Rychlobruslení M

19-24

16 let

Rychlobruslení Ž

20-25

16 let

Skoky do vody M

22-26

17 let

Skoky do vody Ž

20-25

15 let

Sportovní gymnastika M

23-25

18 let

Sportovní gymnastika Ž

16-20

14 let

šerm

26-28

19 let

tenis

23-26

18 let

Veslování

22-25

19 let

volejbal

22-26

17 let

vzpírání

26-30

21 let

zápas

24-26

19 let


publikováno: 14.10.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig