Jóga - Jak správně dýchat, co je plný jógový dech?

Dýchání a jóga jsou spojené nádoby. Správné dýchání dokáže pozitivně ovlivnit naší psychiku i řadu tělesných funkcí. Zjednodušeně popsáno lze celý dechový proces rozdělit na dýchání brániční (do břicha) a dýchání hrudní (oblast žeber). 

Říkáte si, co je na tom tak objevného. Vždyť dýchat je pro nás naprosto přirozené a automatické, jinak bychom přece zemřeli. Ano to je pravda, ale správné využití dechu při tělesných cvičeních nebo relaxaci je potřeba se vědomě naučit. A jóga nám při našem snažení může napomoci.

Jak zapojit brániční dýchání?

 • Položte se na záda, nohy pokrčené v kolenou, opřené chodidly o zem.
 • Jednou rukou se volně dotýkejte horní části břicha, druhou hrudníku, lokty se dotýkají podložky.
 • Dýchejte tak, aby se horní část břicha s nádechem nadzdvihla a s výdechem klesala.
 • Pak vneste do dýchání vědomé řízení.
 • Hrudník nechte pokud možno nehybný. S nádechem břišní stěnu vyklenujte o něco víc než obvykle, s výdechem nechte břicho dlouze, úplně a plynule klesat.
 • Dýchání se tak prohloubí zejména ve výdechové fázi zvolní. Břišní dýchání působí zklidňujícím dojmem.

Opakujte 8-12x, můžete i vícekrát.

Přečtěte si také: Pozdrav slunci

Jak zapojit hrudní dýchání?

 • Zaujměte stejnou polohu jako u bráničního dýchání.
 • S nádechem rozšiřujte hrudník do stran a rozpínejte ho i ve směru předozadním.
 • Vydechněte spíš pasivně, prodlouženě a úplně.
 • Břišní oblast by se neměla pohybovat. Hrudní dýchání působí víc aktivačně.
Opakujte 8-12x, můžete i vícekrát.

Mohlo by vás také zajímat: Aerobní cvičení - co bychom měli vědět

Nácvik plného jógového dechu.

 • Zaujměte stejnou polohu jako u předchozích cvičení s pokrčenými koleny zahajte úplným výdechem.
 • Nadechněte do břicha tak, aby se břišní stěna nadzdvihla a dechová vlna přejde plynule v hrudní nádech.
 • Pak dlouze a plynule vydechněte.
 • Výdech zakončete stažením svalů v horní části břicha, čímž se zbavíte zbytků vzduchu v plicích.
 • Dýchejte plynule bez trhavých pohybů. Dech by měl být podstatně hlubší v nádechu a pomalejší ve výdechu než při běžném dýchání.

Plný jógový dech je vhodné později praktikovat vsedě. Může jít o některý z jógových sedů nebo o sed na židli. Důležitější nežli poloha nohou je vzpřímená poloha trupu. Nádech působí aktivačně, výdech uvolňuje.

Proto se v józe často výdech prodlužuje na dvojnásobek nádechu.Už prosté uvědomování si dechu vede k jeho bezděčnému zklidnění, to má i účinky na náš duševní stav.
Uvědomování si dechu v oblasti břicha nebo i plný jógový dech je možné praktikovat i během normálních denních činností, aniž by byl člověk nápadný nebo na sebe nějak upozorňoval. Zkušenější dokáží dýchat plným jógovým dechem např. i za chůze.
 
publikováno: 22.12.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig