Mýty o cvičení ve fitcentru

U mnoha lidí, slovo posilování, navodí obraz kulturisty nebo kulturistky. Vypracované svaly v extrémní podobě obvykle ještě podpořené kůrou anabolických steroidů. To je jeden extrém

Cvičení ve fitcentru

Druhým extrémem je nevhodně vedené posilování na konci tělocviku nebo tréninkové jednotky, kdy trenér zavelí : „A na závěr si dáme pár posilovaček“. Svěřenci pak udělají v rychlosti několik sérií kliků, sed-lehů či sklapovaček.

Mnoho z vás má takovou zkušenost a nedivím se, že se vám posilování spojuje s takovouto nevhodnou a nezáživnou činností vedoucí k averzi k této formě tělesné zátěže.

Zařazení posilování na závěr jednotky, kdy organizmus je unaven předchozí zábavnou činností, kvůli které cvičící do tělocvičny dobrovolně přišli, je nevhodné a nerespektuje fyziologický poznatek, podle nějž nejvíce úrazů vzniká při únavě organizmu.

Základním předpokladem pozitivního vlivu posilování na zdraví a zdatnost je přiměřenost zvolené zátěže a technická správnost provedení cviků.
Zde platí pravidlo: „Vhodná dávka prospívá, nevhodná poškozuje!“
Příkladem budiž známý cvik „leh-sed“, kdy cvičící má fixovaná chodidla k zemi a má za úkol provést co nejvíce opakování za určitý čas. Dochází k extrémnímu zapojování ohýbačů kyčelního kloubu a minimálnímu zapojování partií, které mají být posíleny, tj. břišních svalů.
Podle odborníků na posilování vede takovýto způsob provedení ke zkrácení svalu bedrokyčlostehenního a dalších ohýbačů kyčle, ke zvětšení bederní lordózy (prohnutí páteře směrem dopředu), k posunu pánve a nakonec ke vzniku dolního zkříženého syndromu.
Jakmile je založena tato svalová nerovnováha, je téměř nemožné posílit přímý sval břišní a je jen otázka času, kdy dojde ke zranění. Příčinou zranění nebo zdravotních potíží není nikdy posilování jako takové!

Vina padá na chybné provádění nevhodných cviků!

Odborně vedeným posilováním, jen cíleně a programově nahrazujeme tělesné podněty, které během relativně krátkého časového úseku několika desítek let zmizely ze života dnešního člověka.

Posilováním záměrně vystavujeme svaly zátěži, která, přinutí ke kontrakci nervosvalové jednotky, navodí podmínky pro pozitivní dusíkovou bilanci v zatížených svalech, udrží rovnováhu síly ohybačů (flexorů) a napínačů (extenzorů) v jednotlivých kloubních spojeních.

Vhodně zvolený posilovací program je nejlepší prevencí proti zranění v hoby sportech i proti neduhům sedavého způsobu života (bolesti zad, kloubů apod.)!

Běžný život nenabízí dostatečně intenzivní podněty pro celoživotní udržení optimálního množství svalů a vhodné kompozice těla. Fitcentra tedy považujeme za zařízení, umožňující pomocí posilovacích trenažérů napodobovat dříve běžné, pro život nevyhnutelné pohybové činnosti a tím zabraňují devastaci hybného systému (svalů, šlach, kloubů a kostí).

Posilování přináší pozitivní účinky jen pokud je správně prováděno!

Mnoho lidí se domnívá, že posilování přece není žádná věda. Při návštěvě fitcentra popochází od jednoho přístroje ke druhému a sledují co cvičí lidé okolo a snaží se je napodobovat. Po určité době ztratí o cvičení zájem nebo se zraní a z fitcentra odchází.

Nejste li odborníci v oboru, je nanejvýš vhodné nechat si vypracovat individuální posilovací program „ušitý“ podle předchozí diagnostiky právě vám na míru.Bude vás to sice stát nějaký peníz navíc, cvičení ale bude přiměřené vašim potřebám a schopnostem a je mnohem větší pravděpodobnost, že u něho vydržíte déle a pocítíte jeho vliv na vaši postavu a zdraví.

publikováno: 29.05.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig