Odrazy stranou

Charakteristika
  • Testování vytrvalostně-silových a částečně rychlostně-silových a koordinačních schopností dolních končetin. Test je také známý jako Side-step test.

Pomůcky
  • Stopky, pásmo, páska na označení čar

Provedení
  • Postavte se na středovou čáru.
  • Odražte se vlevo,nebo vpravo na čáru vzdálenou 30cm, pak skočte na střed a zase na druhou stranu.
  • Délka čar je kolem 80 cm. Toto je jeden kompletní cyklus.
  • Cílem je dokončit co nejvíce cyklů za 1 minutu.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné


Hodnocení

  • Jeden dokončený cyklus zaznamenáme jako 1 a polovinu cyklu jako 0,5. Hodnocení závisí na počtu opakování za 1 minutu viz. Tabulka.


Hodnocení

Muži

Ženy

Výborné

50+

46+

Dobré

46-49

42-45

Průměrné

42-45

38-41

dostatečné

38-41

34-37

slabé

<37

<33

publikováno: 20.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig