Test rovnováhy – poslepu

Dalším testem, který prověří vaše rovnováhové schopnosti a schopnost soustředit se na polohu svého těla je čapí test rovnováhy poslepu. Test je snadno proveditelný v domácích podmínkách.

Charakteristika
Test rovnováhy poslepu  (Standing stork test - blind), měří schopnost statické rovnováhy.


Pomůcky
Rovný neklouzavý povrch, stopky, tužka a papír, asistent


Provedení

  • Zujte si boty postavte se s rukama v bok položte chodidlo ne-stojné nohy o vnitřní stranu kolenního kloubu stojné nohy
  • na povel asistenta zavřete oči, asistent začne měřit čas,
  • stopky se zastaví - pokud otevřete oči, ztratíte rovnováhu,  pokud v jakýkoliv moment neudržíte ruce v bok, stojná noha se dotkne patou země, začnete vytáčet chodidlo, poskakovat nebo ne-stojná noha změní polohu z opory kolena


Vyhodnocení
Zaznamenejte nejlepší čas ze tří pokusů. Čas se měří v sekundách.

 

Nejlepší čas (s.)

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Muži-body 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1
Ženy-body           20 17 14 11 8 4 2
publikováno: 14.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig