Trénink

Jak už z předchozího článku vyplývá, jeden trénink neznamená nic. Bez zapojení do řady jednotek předcházejících a následujících bude jeho vliv na zlepšení vaší výkonnosti pramalý. Zato opotřebení...
„Přes kopec“ je druhý superkompenzační model použitelný pro tréninkový blok s intenzivním dnem. Zatímco „obkročák“ má intenzívní dny dva (a ve čtyřdenní verzi s dnem kompenzace ve sloupkovém grafu...
20.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Nejčastěji používanou metodou rozvoje vytrvalosti u rekreačních a výkonnostních sportovců jsou kontinuální (nepřerušované) metody tréninku. Tyto metody jsou stále základem tréninku u špičkových...
19.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Dalšími metodami, které doplňují mozaiku vytrvalostního tréninku jsou metody opakovací. Podobně jako u intervalových metod se střídá zatížení a odpočinek, odlišností je, že při opakovací metodě...
18.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Jak to že někdo dokáže běžet jak gazela dlouho a rychle, zatím co jiný se po několika desítkách až stovkách metrů musí zastavit aby popadl dech?   Odpovědí je krom jiného odlišná úroveň...
Sportovci ve vytrvalostních disciplínách se stále častěji snaží zvýšit výkonnost tréninkem ve vysokohorském prostředí, s nízkou koncentrací kyslíku v ovzduší v tzv. hypoxii. Názory na význam této...
Ondra Vojtěchovský vám přiblíží ve volném pokračování článku ….Tak kolik jsi dneska dal?...další metody, které se využívají k měření výkonu sportovce. Exertion na km Ve snaze vytvořit si ukazatel,...
"Jsem tvá křečová víla, a kdo jsi ty?" Že to je v kdysi populární písni kdysi populárního dua trochu jinak? A tomu, že křeče jsou hlavně z nedostatku vápníku a tekutin věříte? No vidíte - i to je...
"Takový obyčejný příběh..." je volné pokračování tématu přetrénování . Na "příkladu ze života" ilustruje průběh a příznaky opravdu důkladného přetrénování. Není zamýšlen k tomu, aby někoho osočoval,...
Článek Ondry Vojtěchovského, který vyšel v běžeckém časopise Run, rozděluje rekreační sportovce podle přístupu a věrnosti sportovnímu odvětví do dvou kategorií – na monosportovce a sportovce...

Stránky