VO2 max. - otestujte si aerobní kapacitu

Hodnota VO2 max. čili maximální spotřeby kyslíku organismu při svalové práci je považována za objektivní ukazatel kondice. Více kyslíku spotřebovaného ve svalech znamená více energie vytvářené efektivním způsobem, méně odpadních látek a tím i vyšší výkon a oddálení únavy. Sportovními fyziology bývají absolutní či relativní procentuelní hodnoty VO2 max. používány jako základní ukazatel vytrvalostní zdatnosti, (viz. článek o VO2 max.).
Získat přesné hodnoty VO2 max. lze pouze laboratorním vyšetřením, nicméně existuje několik testů ze kterých si můžete hodnotu vaší maximální spotřeby kyslíku vypočítat. Jedním z nich je Balke VO2 max. test.

Charakteristika

 • Test měří maximální spotřebu kyslíku VO2 max.

Pomůcky

 • Atletický ovál, kde můžeme změřit uběhnutou vzdálenost.
 • Stopky
 • Pomocník

Provedení

 • Vyberte si vhodné klimatické podmínky (bezvětří, teplota vzduchu).
 • Po dostatečném rozcvičení běžte po oválu 15 minut s cílem uběhnout co největší vzdálenost.
 • Pomocník zaznamená vaši uběhnutou vzdálenost po 15 minutách s přesností na 25 metrů.

  Přečtěte si: Rubrika sportovní trénink

  Hodnocení

Vypočtěte maximální spotřebu kyslíku na kilogram váhy za minutu.
Hodnotu VO2 max. vypočtěte z této rovnice:
VO2 max=(((Uběhnutá vzdálenost v metrech : 15) – 133) x 0.172) + 33.3

Příklad:
Trénovaný atlet uběhne za 15 minut vzdálenost 5200 metrů.
VO2 max = (((5200 : 15) – 133) x 0.172) + 33.3 = 70
Přibližná hodnota atletova VO2 max je 70ml/kg/min.

 

Průměrná hodnota VO2 max u dospělé populace (mužů) je 50ml/kg/min.
Zde se můžete porovnat se špičkovými sportovci.

Upozornění!
Test  klade značné nároky na kardiovaskulární systém, proto by se jej měli zúčastňovat jen osoby v dobrém zdravotním stavu po dostatečném rozcvičení!

publikováno: 14.06.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig