Výdrž v záklonu v sedu

Charakteristika
  • Test měří statickou sílu svalstva trupu a oblasti břicha.

Provedení
  • Položte se na záda, nohy pokrčte a opírejte se chodidly o podložku.
  • Pomocník vám přidržuje chodidla na podložce.
  • Pak zaujměte polohu, kdy trup svírá s podložkou 40°.
  • Paže sepněte za hlavou ( nedotýkají se krku ).
  • Trup je toporný a tvoří s hlavou a krkem přímku.
  • V této poloze se snažte vydržet co nejdéle.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné


Hodnocení

  • Měříme čas v sekundách.
  • V tabulkách jsou uvedeny normy pro americké chlapce a dívky od 13 do 18 let. Pro srovnání uvádím průměrné hodnoty dospělých sportovců.


Výdrž v záklonu – chlapci od 14 do 18 let v sekundách.

Výkon

Čas (s)

podprůměrný

40

průměrný

60-68

nadprůměrný

103-115

 
 

Výdrž v záklonu – dívky od 13 do 18 let v sekundách.

 

Výkon/věk

13

14

15

16

17

18

podprůměrný

26

14

6-9

6-9

6-9

6-9

průměrný

55-66

39-48

24-29

23-32

21-27

17-22

nadprůměrný

>97

>79

>46

>47

>46

>41

 

 

 

Výdrž v záklonu – průměrné hodnoty u dospělých sportovců v sekundách.

 

Sportovní gymnasté

71

Moderní gymnastky

93

Hráči házené

50

Hráčky házené

67

Sprinteři

65

Sprinterky

82

Studenti VŠ

61

Studentky VŠ

47

 

publikováno: 09.08.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig