Výskok

Charakteristika
  • Testování explozivně silových schopností dolních končetin. Test je známý jako Vertical jump test nebo Sargeant test.

Provedení
  • Postavte se bokem ke zdi snažte se dosáhnout bližší rukou ke zdi co nejvýše.
  • Tento bod si označte.
  • Poté se postavte čelem ke zdi, odrazte se co nejvýše a dotkněte se oběma rukama zdi.
  • Dotek zaznamenejte.
Navštivte největší zásobník testů na českém internetu: Testy pohybové a jiné


Hodnocení

  • Výška výskoku je rozdíl mezi zaznamenanými body.
V tabulce jsou výsledky pro dospělé.

Hodnocení

muži(cm)

ženy (cm)

Výborné

> 70

 

> 60

Velmi dobré

61-70

51-60

Nad průměrné

51-60

41-50

Průměrné

41-50

31-40

Pod průměrné

31-40

21-30

Slabé

21-30

11-20

Velmi slabé

< 21

< 11

publikováno: 27.06.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig