Aerobic, aerobní cvičení

Zjednodušeně řečeno, označujeme jako aerobní cvičení jakékoli cvičení, při kterém se zadýcháme a které jsme schopni vykonávat po dobu delší než alespoň několik minut.

Aerobik, aerobní cvičení

Při svalové práci spotřebováváme kyslík, abychom ze sacharidů uložených ve svalech získali energii. A právě spotřeba kyslíku na kg naší váhy za 1 minutu určuje, jak jsme na tom s naší aerobní kapacitou. Uvádí se, že průměrný neobézní dospělý člověk se sedavým způsobem života má tuto hodnotu 35 ml/kg/min (někdy se označuje také termínem maximální aerobní kapacita, VO2 max).

Pro porovnání špičkový atleti nebo jiní vytrvalostní sportovci mají tuto hodnotu až 90 ml/kg/min. Dobrá zpráva pro všechny je, že svoji aerobní kapacitu a tedy i výkonnost můžeme podstatně vylepšit – snížením své hmotnosti a zejména tréninkem.

Dalším důležitým faktem je, že při nižší aerobní aktivitě je hlavním zdrojem energie tuková tkáň, aerobní cvičení je tedy velmi vhodnou pohybovou aktivitou pro shazování nadbytečných kilogramů.

Jaká aerobní cvičení jsou tedy vhodná?

Prakticky jakákoli pohybová aktivita, kterou děláte na 50-70% svojí maximální kapacity. V užším slova smyslu se může jednat o klasický aerobik, ale patří sem samozřejmě výše detailněji popsané aktivity, jako jsou chůze, jízda na kole, plavání nebo běhání. Patří sem ale i jiná pohybová cvičení například protahovací a posilovací cvičení, běžky, tenis, stolní tenis, squash, golf, kolektivní sporty, skákání přes švihadlo, veslování na trenažéru, kalanetika, jóga, pěší turistika, stálo populárnější nordic walking a v zimě pak běh na lyžích.

publikováno: 26.07.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig