Jak vybrat vhodný sport?

Sportvital-talent

Děti chtějí dělat sport, který je baví, ve kterém mohou být úspěšní a kterým se zabývají také jejich kamarádi. Tak by to v ideálním případě mělo být.

Jeden kolektivní a jeden individuální sport

Máme poměrně dlouhé období řekněme od posledního ročníku školky do 3. až 4. třídy základní školy, abychom nechali děti experimentovat s různými druhy sportu, kde mohou rozvíjet všechny pohybové schopnosti, naučit se soutěžit v odlišných podmínkách. Jako velmi vhodná se jeví kombinace jednoho kolektivního a jednoho individuálního sportu.

Fyzické předpoklady

Potom nastává období, kdy rodiče, trenéři i děti jsou postaveni před realitu, že většina sportů, pokud v nich chtějí dosáhnout lepší úrovně než jen rekreační, vyžadují určité fyzické předpoklady. Odhad fyzických parametrů v budoucnu, lze s vysokou přesností zjistit již v dětském věku určením somatotypu (popis stavby a kompozice lidského těla ), odhadem výšky a váhy v dospělosti. Čím dříve sladíme fyzické požadavky vybraného sportu s předpoklady našeho dítěte tím vyšší je pravděpodobnost, že je sport bude bavit, začátky jim půjdou rychleji a budou v něm i úspěšnější.

Testování předpokladů

U nás vzniká zajímavý program, který může napomoci dětem najít vhodný sport a naleznete jej pod názvem SportAnalytik. Děti provedou osm pohybových testů, které jsou v zápětí vyhodnocny a výsledky pomohou nasměrovat k aktiviě, ke které má dítě největší předpoklady.

Ve světě podobné programy existují již delší dobu. Zajímavý je například „Kid Test TIDESGRAM“, který usnadňuje najít vhodný sport pro děti z prvního stupně základních škol. Autorem je Dr. Tony Grice z Lambuthské Univerzity Tennessee.

Grice testuje aerobní vytrvalost, vybrané pohybové dovednosti a obratnostní schopnosti. Výsledky testů jsou ohodnoceny škálou 1-5 a výsledek zaznamenává hodnocení stupně talentu od nejnižšího k nejvyššímu.
V testu jsou zpracovány požadavky 20ti známých sportů z hlediska výše zmíněných třech atributů, které jsou rovněž škálovány 1-5. Například golf má pro vytrvalostní schopnosti stupeň 1, pro pohybové dovednosti stupeň 3 a pro obratnostní schopnosti stupeň 4. Čím je větší shoda výsledků testů dětí s požadavky jednotlivých sportů, tím je vyšší předpoklad pro úspěšné působení v daném sportu.
Grice z vyhodnocení výsledků nabízí 3 možnosti sportů první, druhé a třetí volby.

V tabulce uvádím 5 sportů jak je hodnotí Kid Test TIDESGRAM

Sport

Vytrvalostni schopnosti

Pohybové dovednosti

Obratnostní schopnosti

Baseball

2

4

5

Košíková

5

4

4

Americký fotbal

2

4

4

Golf

1

3

4

Tenis

3

2

5

publikováno: 05.06.2013   napsal/a: Mgr. Jan Taussig