Jaký má cvičení vliv na tvar našeho těla? (2)

reklama

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku tvar našeho tělo, závisí na mnoha faktorech. Některé z nich můžeme aktivně ovlivnit, jiné jsou nám „z hůry“ dány.

Cvičení, fitness, tvarování těla

Je li naše postava hubená a asketická, jsme ektomorfové a jen obtížně cvičením nabereme svalovou hmotu. Opakem jsou mezomorfové, kteří svaly získávají snadněji, z nich se rekrutují například kulturisté. Endomorfové mají zaoblenou postavu a značné předpoklady k nadváze.

Tyto jednotlivé somatotypy se u každého jedince do určité míry vzájemně kombinují a jejich rozložení lze určit z tzv. somatografu.

Chceme li změnit tvar našeho těla, cíl by měl být reálný a respektující výše zmíněné a nám vrozené parametry. Při silné obezitě (BMI nad 30), můžeme těžko očekávat jako výsledek cvičení a dietních změn postavu modelky či desetibojaře.
Lidé, kteří si stanoví nereálný cíl, brzy ztrácí motivaci, přeruší cvičení a vrátí se k zaběhnutému pohodlnému způsobu života. Tvar těla je určen poměrem množství kosterního svalstva a množství zásobního tuku.
Čím méně máme svalstva a více podkožního a orgánového tuku, tím neforemněji působí naše postava. Zejména ženy se dopouští zásadního omylu při snaze o zlepšení svého vzhledu. Různými dietami se soustředí na omezování množství zásobního tuku a zapomenou na význam svalové hmoty.
Ta zajišťuje vysoký výdej energie zvýšením bazálního metabolismu a tím vyčerpává a snižuje množství zásobního tuku. Zmnožením svalové hmoty spálíme více energie a můžeme si naopak dovolit více kalorií potravou přijímat.
Zde bych rád rozptýlil jeden všeobecně rozšířený mýtus o posilování žen. Ženy se obávají nárůstu svalové hmoty. Všichni jistě znáte obrázky vypracovaných kulturistek z různých časopisů, které už mají spíše mužské tvary.
U nich však k nárůstu svalů dochází po několikaleté a každodenní soustavné kulturistické přípravě, obvykle s využitím všech legálních a často i nelegálních výživových doplňků. Při správně vedeném "rekreačním" posilování ženy jen nahradí část zbytnělé tukové tkáně svalovou hmotou, která pouze napomůže žádoucímu a estetickému tvarování těla.
Bylo jednoznačně prokázáno, že dnešní žena, žijící běžným způsobem života, ztrácí přibližně 1% svalové hmoty za rok. To představuje za dekádu ztrátu okolo 2 až 3 kg energeticky náročné tkáně, jež se projeví podstatným poklesem klidového výdeje energie.
Protože klidový výdej představuje u dnešních žen až 75% denního energetického výdeje, je žena s atrofovaným svalstvem odsouzena k trvalému hladovění nebo k obezitě.
Pouhým omezováním příjmu potravin při dietách nutíme tělo k adaptaci, a tou je snížení hodnoty bazálního metabolismu.
Tělo spotřebovává méně energie a zákonitě se více energie ukládá do zásob v podobě tuku a tím se začarovaný kruh uzavírá.

reklama
publikováno: 10.09.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig
reklama